iş güvenliği


Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı iş kanunu kapsamında yer alan işyerleri iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.
İşverenler bu zorunluluğu bakanlıkça yetkilendirilmiş uzmanlardan hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler. Anadolum Osgb olarak , İş Güvenliği Hizmetini işyerlerinde mevzuata uygun ve kalite politikamız dahilinde gerçekleştirmekteyiz.

İş güvenliği uzmanlarımız işyeri tehlike sınıfına ve işyerinizdeki mevcut işçi sayılarına göre yönetmelikte belirtilen sürelerde belirtilen iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirerek bu kapsamındaki sorumluluk ve hizmetleri yerine getirir.

İş güvenlik uzmanları
:işverene  rehberlik ve danışmanlık yapar, risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlar ve uygular , İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapar, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlar ve uygulamaların takibini yapar.

 

iş güvenliği uzmanı
ss